NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECȚIE A PERSONALULUI ANGAJAT ȘI/SAU AL COLABORATORILOR/PARTENERILOR

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.R.L. (denumită în continuare “Societatea” sau “Lagardère”) apreciază interesul Dumneavoastră față de ofertele noastre de angajare/colaborare.

Protecția vieții private și securitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal reprezintă preocupări foarte importante pentru Lagardère, motiv pentru care datele cu caracter personal pe care ni le comunicați vor fi colectate și procesate numai în limitele permise de lege și numai în scopul declarat, cel al recrutării și selecției de personal angajat sau colaboratori/parteneri care să asigure administrarea și operarea Magazinelor noastre.

Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Pentru derularea campaniilor de recrutare personal și, respectiv, selectare a colaboratorilor/partenerilor care asigură administrarea și operarea Magazinelor noastre, Lagardère, având sediul social în strada Ing. George Constantinescu 4B și Str. George Constantinescu nr. 2-4, Globalworth Campus, Clădirea C, etaj 4, Sectorul 2, Municipiul București, identificată prin Cod Unic de Înregistrare RO8529539, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4844/1996, colectează datele cu caracter personal ale candidaților și le prelucrează în conformitate cu cele de mai jos.

Datele de contact ale Societății sunt: nr. Tel. 031.407.82.50, nr. Fax. 031.407.82.51, e-mail: dataprotection@lagardere-tr.ro.

Scopurile și temeiul prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal

Lagardere prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal în scopul operațiunilor premergătoare angajarii/colaborării și în vederea derulării campaniilor de recrutare și selecție inițiate de Societate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în temeiul Regulamentului UE nr. 679/2018, cunoscut în mod generic drept Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (”GDPR”), art. 6 alin. 1 lit. f), având în vedere interesul nostru legitim de a selecta candidați care corespund profilului poziției, așa cum acesta este descris în anunțul de recrutare/colaborare.

Categoriile de date cu caracter personale prelucrate. Sursele datelor.

În contextul operațiunilor premergătoare colaborării și derulării campaniei de recrutare și de selecție a personalului/colaboratorilor, Lagardère prelucrează datele cu caracter personal cuprinse în Formularul de aplicare sau Curriculum Vitae depuse de candidați pe diversele canale de recrutare precum: site-uri și platforme de recrutare specializate, direct prin e-mail către Departamentul Resurse Umane al Societății, CV-uri depuse pe site-urile Lagardere, CV-uri depuse direct la sediul sau punctele de lucru ale Societății etc.

Lagardère își respectă obligația de a reduce la minimum categoriile de date personale pe care le colectează și le procesează în campaniile sale de recrutare/colaborare și de selecție personal. În acest sens, Lagardère solicită candidaților numai acele date personale care sunt necesare și relevante în procesul de recrutare.

Lagardère colectează și procesează de la candidați, după caz, datele personale referitoare la:

Prelucram aceste informații pentru a evalua în ce masură vă potriviți profilului poziției pentru care ați aplicat, precum și pentru a rămâne în contact cu Dumneavoastră până la finalizarea procesului de recrutare/colaborare.

Datele cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție direct de către Dumneavoastră, la momentul aplicării pentru o anumită poziție în cadrul Societății, în calitate de viitor angajat sau colaborator, sau pe parcurs, în cadrul derulării procesului de selecție de personal.

Destinatarii datelor cu caracter personal procesate

Pe durata derulării campaniei de recrutare/colaborare, informațiile relevante pentru selecție pot fi transmise între Departamentul Resurse Umane și angajații Societății direct implicați în procesul de recrutare/colaborare, precum, spre exemplu, managerul direct al poziției deschise în recrutare, precum și diverșilor prestatori de servicii cu care

Societatea colaborează în acest proces. Securitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal se află în centrul preocupărilor noastre și vă asigurăm că orice operațiune de prelucrare se va desfasura în conformitate cu prevederile RGPD.

Lagardère nu transmite date cu caracter personal prelucrate în contextul procesului de recrutare către terți situați în state nemembre ale Uniunii Europene.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele personale furnizate de candidați sunt stocate pentru o perioada de 12 luni de la finalul anului în care s-a derulat procesul de recrutare/colaborare pentru ocuparea poziției respective.

Drepturile candidaților

GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate:

Dacă doriți să faceți uz de oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa email în orice moment.

Aveti dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor dacă aveți îngrijorari cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dumneavoastră personale. Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector

1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602