NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN

INTERMEDIUL SISTEMULUI CCTV

 

LAGARDÈRE  TRAVEL RETAIL realizează monitorizarea video a Magazinelor / Locațiilor sale pentru prevenirea și detectarea incidentelor de securitate și pentru a asigura protecția bunurilor, valorilor și persoanelor în conformitate cu obligațiile sale ce rezultă din Legea nr. 333/2003, republicată, și din reglementările subsecvente aplicabile în materie. Sistemul de monitorizare video nu va fi utilizat în alte scopuri decat cele statuate în prezenta politică, care va fi revizuită anual.

Camerele au fost poziționate în asa fel încât să monitorizeze persoanele care vizitează Magazinele noastre și punctele critice de securitate din cadrul fiecărei locații. Înregistrarea imaginilor se realizează 24h din 24, 7 zile din 7.

Imaginile vor fi reținute pentru o perioadă de 30 de zile, după care vor fi șterse automat în măsura în care nu este necesară păstrarea lor pentru o durată suplimentară în vederea investigării unui incident de securitate. După finalizarea investigației în cauză, imaginile vor fi șterse cu promptitudine.

Suntem în permanență preocupați de siguranța datelor Dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât am luat în considerare impactul potențial al folosirii sistemului CCTV asupra vieții Dumneavoastră private și am luat măsurile necesare pentru a asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții de securitate și cu minim risc pentru persoanele vizate.

Imaginile sunt stocate în condiții de siguranță și un număr limitat de persoane din cadrul LAGARDÈRE  TRAVEL RETAIL și al prestatorilor care asigura administrarea și operarea Magazinelor au acces la acestea.

Cu excepția organelor de investigare sau a altor cereri formulate de persoanele în drept, imaginile nu sunt furnizate terților.

În masura în care doriți informații suplimentare privind sistemului de monitorizare video vă invitam să va adresati Responsabilului cu Protectia Datelor la adresa de email sau în scris la:

LAGARDÈRE  TRAVEL RETAIL S.R.L.

Strada Ing. George Constantinescu nr. 4b și Str. George Constantinescu nr. 2-

4,Globalworth Campus, Cladirea C, Etaj 4, Sector 2, București Fax:     031.407.82.51

Vă reamintim că aveți dreptul de a formula cereri de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”), precum și dreptul de a obține portabilitatea datelor cu caracter personal.

În masura în care doriți să formulați asemenea cereri vă rugăm sa ne scrieți la adresa email sau la sediul social al LAGARDÈRE  TRAVEL RETAIL S.R.L., menționat mai sus. Vom răspunde solicitării Dumneavoastră în maxim o luna de la solicitare.

În masura în care doriți să formulați o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal va puteți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Romania. (www.dataprotection.ro).